Den lufttäta cellulosaisoleringen

KVALITETSPRODUKT SOM GER DIG LÖNSAMMARE LÖSULLSINSTALLATIONER

Warmfiber förser dig som lösullsentreprenör med svenskt närproducerad, miljövänlig lösull med så lågt lamdavärde som 0,037. Tack vare dagliga tester i eget lab kan vi garantera en jämn och förutsägbar kvalitet. Det har stort värde för dig när du installerar hos din kund.

 

Du vet väl att Warmfiber producerar lösull av cellulosa i Borås, en stad känd för textil innovation och numera i framkant inom hållbar textil materialutveckling. Vi själva kommer ur en tradition som utvecklat lösullsbranschen i 40 år. Vi står för hantverk och kvalitet.

FÖRDELAR FÖR DEN SOM BYGGER

ENKELT

Ring oss eller våra anslutna installatörer, så kommer vi ut till byggarbetsplatsen. Där diskuterar vi fram bästa lösningen, ger instruktioner till förarbeten och lämnar fasta totalpriser.

KORTARE BYGGTID

Med Warmfiber cellulosaisolering utnyttjar man det mest effektiva sättet att installera isolering. Dessutom undviker man både lagring och hantering av skrymmande isoleringspaket på arbetsplatsen.

BÄTTRE ARBETS­MILJÖ

I lösulls­entreprenaden ingår montering vilket exempelvis innebär att Du undviker montering av snedtak underifrån.

BÄTTRE EKONOMI

Låg totalkostnad då man undviker spill, deponikostnad, hantering och lagring. Detta innebär även att man undviker stöldrisken på arbetsplatsen. Dessutom kommer fakturan sent (efter att isoleringen är installerad och klar).

GOD ISOLERINGSFÖRMÅGA

Genom att välja Warmfiber som isolering får Din kund en slutprodukt som installerats av en certifierad lösullsentreprenör. Cellulosan ger god utfyllnad i alla utrymmen vilket innebär god isoleringsförmåga och bästa slutresultat.

Rundvandring på fabriken

Vi inför tidsmärkning på varje producerad säck

Från tidningstryck till isolering.