Den lufttäta cellulosaisoleringen

WarmFiber med värme och omtanke för din plånbok.

Med Warmfiber i huset kan du njuta i en skön och varm miljö

Warmfiber installeras av experter som säkerställer kvaliteten och slutresultatet blir outstanding

ENKELT. Ring oss eller våra anslutna installatörer, så kommer vi ut till byggarbetsplatsen. Där diskuterar vi fram bästa lösningen, ger instruktioner till förarbeten och lämnar fasta totalpriser.

KORTARE BYGGTID. Med Warmfiber cellulosaisolering utnyttjar man det mest effektiva sättet att installera isolering. Dessutom undviker man både lagring och hantering av skrymmande isoleringspaket på arbetsplatsen.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ. I lösullsentreprenaden ingår montering vilket exempelvis innebär att Du undviker montering av snedtak underifrån.

BÄTTRE EKONOMI. Låg totalkostnad då man undviker spill, deponikostnad, hantering och lagring. Detta innebär även att man undviker stöldrisken på arbetsplatsen. Dessutom kommer fakturan sent (efter att isoleringen är installerad och klar).

GOD ISOLERINGSFÖRMÅGA. Genom att välja Warmfiber som isolering får Din kund en slutprodukt som installerats av en
certifierad lösullsentreprenör. Cellulosan ger god utfyllnad i alla utrymmen vilket innebär god isoleringsförmåga och bästa slutresultat.