Den lufttäta cellulosaisoleringen

Warmfiber gör noggranna tester innan den högkvalitativa cellulosa-produkten paketeras och levereras. Det innebär att vi kan garantera en jämn och därmed förutsägbar kvalitet.

I vårt laboratorium genomför vi minst 40 tester per år i vår lamdamaskin. Det för att vi ska kunna garantera Warmfibers låga lambdavärde på 0,037. Innan man gör testet ska materialet torkas i en ugn. Vi kontrollerar också fukthalten både före och efter lamdatestet.

Varje dag kontrollerar vi även fukthalten med hjälp av fuktmätare.  På så sätt får vi fram fukthalten.

En viktig del för Warmfiber handlar om brandsäkerhet. Vi gör dagliga brandtester av den färdiga produkten. Det går till så att man fyller ramen med rätt mängd Warmfiber. Sedan sätter man en brandlåga mot produkten i 30 sekunder för att därefter verifiera att kraven för brandspridning och glödtid uppfylls.