Den lufttäta cellulosaisoleringen

Warmfiber™ installeras med hög densitet (antalet kg per kubikmeter) och ger därmed ett slutresultat som innebär hög lufttäthet såväl inom isoleringsskiktet som mellan bostad och utemiljön. Detta är den största bidragande orsaken till att Warmfiber™-isolerade hus har så låg energiåtgång.

Warmfiber™ har marknadens bästa isoleringsvärde, lambdavärde) 0,037, för vindsbjälklag. Den har även samma isoleringsvärde i väggar och snedtak. Förutom att cellulosafibern i sig har mycket goda isoleringsegenskaper så är den dessutom den isoleringsprodukt på marknaden som har bästa förmåga att fylla ut även de minsta hålrum och springor i konstruktionen.

Sammantaget så blir slutresultatet en skarvfri isolering, utan onödiga glipor och köldbryggor, vilket ger det i praktiken bästa värmemotståndet på marknaden.

Cellulosafibern har goda hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att den kan transportera fukt på ett effektivt sätt.

Kombinationen med att cellulosan har förmåga att buffra stora mängder fukt (utan försämrad isoleringsförmåga) gör att den har god förmåga att hantera olika fuktbelastning beroende på årstider.

Tack vare sina hygroskopiska egenskaper hålls isolering och konstruktion torr.

Hög värmelagringskapacitet ger bästa boendeklimat

Kombinationen av att Warmfiber™ installeras med stor mängd material och att cellulosafibern är väldigt lufttät, gör att slutprodukten får en mycket hög värmelagringskapacitet.

Den höga värmelagringskapaciteten hos Warmfiber™ cellulosaisolering resulterar i att man på sommaren får en kraftigt försenad överföring av utstrålad värme från solen. Detta innebär att Warmfiber-isolerade hus håller sig svala längre på natten och att man därmed får högre komfort i sitt boende. På motsvarande sätt så behåller cellulosan värmen inomhus när det är kallt ute.

Det är också möjligt att beräkna värmelagringskapaciteten. ”Phase Lag” indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid. 

Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, desto längre tid tar det för värmen att överföras. I cellulosafiberns fall är den beräknade tiden 4,6 timmar och för mineralullsfiber är den 0,6 timmar, det vill säga cirka sju till åtta gånger längre värmelagringskapacitet. 

Ett hus isolerat med cellulosafiber håller en medeltemperatur som är cirka fem grader lägre en varm sommardag än ett hus med samma tjocklekar av mineralullsfiber.

Warmfiber

Välj Warmfiber när du prioriterar att uppfylla kraven hos bland annat Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Warmfiber PLUS

Välj Warmfiber PLUS när det krävs eller önskas en fosfatfri produkt med bortillsats.