Den lufttäta cellulosaisoleringen

Warmfiber inför tidsmärkning av varje producerad säck

Warmfiber har full kontroll på produktionsprocessen i varje sekund – från återvunna tidningar till högklassigt isoleringsmaterial. Med dagliga tester i labbet och tidsmärkning kan kunder vara trygga med att de tar produktens kvalitet på största allvar. Nu inför man också tidsmärkning av varje säck.

– Vi har en process som säkerställer att lösullen som hamnar i väggar och tak alltid håller toppkvalitet, säger Nicklas Riedel som är ansvarig på Warmfibers fabrik och delägare i Sjömarkensgruppen.

Varje år produceras 3600 ton lösullsisolering i fabriken i Borås. Hit kommer återvunnet tidningspapper, till stor del från närliggande tryckerier. Det är råvaran och enkelt utryckt mals pappret ner i kvarnar. Resultatet blir fibrer som blandas med brand- och mögelskyddsmedel.

– Jag tycker själv att det är imponerande att vi lyckas få till en produkt som håller toppklass i branschen trots att det finns konkurrenter som är 20 gånger större än vi, säger Nicklas Riedel.

Han förklarar att de i fabrikens labb dagligen utför en rad tester som säkrar produktens kvalitet. Till att börja med handlar det om att undersöka lambdavärdet, det vill säga isoleringsförmågan. Här undersöks fiberstorleken som är direkt kopplad till lösullens förmåga att isolera. Även fukthalt och brandskydd testas.

Att undersöka sättningsgraden, hur mycket materialet sjunker ihop, är också viktigt. Materialet läggs i en behållare som skakas upprepade gånger för att kunna mäta hur innehållet sjunker ihop. Detta är viktigt för att undvika framtida luckor efter att lösullen installerats.

– Vi är helt trygga med att den produkt som lämnar vår fabrik håller bra kvalitet. Men vi vill ändå ha en tydlig spårbarhet om det skulle uppstå problem och därför datummärker vi varje pall, säger

Nicklas och förklarar att Warmfiber precis har börjat med ett nytt system där varje pall också tidmärks med klockslag då de är klara.

– Där kan vi lägga in mer information, så att vi inte bara vet vilket datum och timma just den pallen producerats, utan också vem här på Warmfiber som har producerat den. Vi kan till och med se var pappret vi använt kommer från. Med den informationen kan vi förebygga problem.

Att Warmfiber och Sjömarkens Isolering båda ingår i koncernen Sjömarkensgruppen gynnar båda företagen och även slutkunden. Transporter kan minimeras och det skapar också en prismässig fördel. Och samarbetet med installatörerna spelar en nyckelroll i kvalitetssäkringen.

– Att vi har så nära kontakt med installatörerna som använder vår produkt är en anledning till att vi kunnat utveckla en så bra produkt som vi gjort. De kan ge oss feedback direkt och det har varit ett framgångsrecept, säger Nicklas Riedel.